Plan

High School Grads

Malaking hakbang ang
high school patungo sa
post-secondary

Pero may mabuting balita - hindi ka nag-iisa!

Tingnan ang mga orientation para sa mga bagong estudyante sa mga unang linggo ng klase. Alamin kung saan ka makakakuha ng tulong sa campus para sa iyong research at pagsusulat.

Garantisadong may ibang taong nakakaramdam ng mga parehong hamon tulad mo. Huwag mahiyang magtanong at humingi ng tulong!

Maaring mahirap ang pagpaplano ng post-secondary, pero maraming resources na makakatulong na gawin itong mas madaling proseso para sa iyo. Piliin ang mga post-secondary na tumutugma sa iyong skills at mga hilig. Magbukas ng iba pang mga pintuan sa iyong kinabukasan. Kapag mas marami kang nalalaman na iba't-ibang mga oportunidad na magagamit mo, mas malamang na mahahanap mo ang oportunidad na akma sa iyo.

Resources para sa Pagpaplano

Nagsimula ka ba lamang mag-isip tungkol sa iyong edukasyon at sa mga opsyon sa iyong karera?
Tingnan ang resources sa ibaba na makatutulong.

  1. BC Graduation Policy Guide (2019-Present)
  2. The BC Dogwood Planner (2018-2019)
  3. BC Government Post-secondary Education Resources
  4. WorkBC - Blueprint Builder
  5. WorkBC - Career Compass
  6. WorkBC - Career Trek
  7. WorkBC - Parents' Guide
humingi ng payo kapag kailangan mo ito