Plan

پایه‌های تحصیلی دوره متوسطه

از دبیرستان
به دانشگاه
گام بزرگی است

یک خبر خوب – شما تنها نیستید!

در هفته‌های اول کلاس‌های خود در برنامه‌های آشناسازی دانشجویان جدید شرکت کنید. بدانید که در چه محلی از پردیس مؤسسه می‌توانید در زمینه پژوهش و نوشتن کمک بگیرید.

قطعا افراد دیگری وجود دارند که با همان چالش‌های شما روبرو هستند. از پرسیدن و کمک گرفتن نترسید!

برنامه‌ریزی برای آموزش عالی می‌تواند دلهره‌اور باشد ولی منابع متعددی وجود دارند که می‌توانند این فرایند را برای شما آسان‌تر کنند. دوره‌های آموزش عالی را انتخاب کنید که با مهارت‌ها و علائق شما همخوانی داشته باشند. درهای زیادی را به‌سوی اینده خود باز کنید. با کسب اطلاعات بیشتر در مورد فرصت‌های مختلفی که در بیرون وجود دارد، می‌توانید گزینه‌ای که بیشتری همخوانی با شما دارد را پیدا کنید.

منابع کمکی برای برنامه‌ریزی

هنوز در مراحل اولیه اندیشه در مورد گزینه‌های تحصیلی و شغلی هستید؟

  1. برنامه‌ریز داگوود بی‌سی (The BC Dogwood Planner 2018-2019)
  2. منابع تحصیلی آموزش عالی دولت بریتیش کلمبیا
  3. سازنده طرح اولیه وُرک بی‌سی (WorkBC - Blueprint Builder)
  4. قطب‌نمای شغلی وُرک بی‌سی (WorkBC - Career Compass)
  5. مسیر شغلی وُرک بی‌سی (WorkBC - Career Trek)
  6. راهنمای والدین وُرک بی‌سی (WorkBC - Parents' Guide)
در صورت نیاز مشاوره بگیرید.