Plan

کمک مالی

برای پرداخت هزینه‌های تحصیلی خود به کمک نیاز دارید؟

کمک مالی چیست؟

کمک مالی انواع مختلفی از حمایت‌های مالی را شامل می‌شود که شما برای پرداخت هزینه‌های تحصیل پس از دوره متوسطه می‌توانید به آن‌ها دسترسی داشته باشید. به‌کمک مشاور دبیرستان، جامعه، یا موسسه و برنامه کمک به دانشجویان بریتیش کلمبیا (StudentAid BC) کمکهای موجود را پیدا کنید.

برنامه کمک به دانشجویان بریتیش کلمبیا (StudentAid BC)

کمک به دانشجویان بریتیش کلمبیا (StudentAid BC) از طریق برنامه‌های کمک مالی کانادا و استان بریتیش کلمبیا، همچنین کمک‌های مالی آموزشی در مشاغل مورد نیاز ، و همچنین بورسیه‌های مختلف، در پرداخت هزینه‌های تحصیلی به دانشجویان تحصیلات عالی کمک می‌کند. کمک به دانشجویان بریتیش کلمبیا همچنین اطلاعاتی را در مورد هزینه‌های تحصیلات عالی، همکاری با هر مؤسسه به طور جداگانه برای دریافت وام‌های دانشجویی، کمک‌های مالی و بورسیه، و برنامه‌هایی برای بازپرداخت وام‌ها، در اختیار دانشجویان قرار می‌دهد. برای اطلاعات بیشتر بخش پرسشهای متداول در مورد کمک به دانشجویان بریتیش کلمبیا را مشاهده کنید.

انواع کمک‌های مالی

  1. اعطاییه‌هایی که برای مشارکت قابل توجه در زمینه(های) تخصصی مختلف اعطا می‌شود. این جوایز برای قدردانی از دستاوردهای دانشجویان اعطا می‌شود و می‌توانند دارای ارزش مالی باشند.
  2. کمک‌های بورسیه‌ای برای حمایت از دانشجویانی استفاده می‌شوند که نیاز به وام دانشجویی دارند و به موفقیت‌های قابل توجهی در زمینه تحصیلی دست یافته‌اند. هر موسسه‌ای دارای یک برنامه بورسیه می‌باشد که دانشجویان می توانند در مورد آن تحقیق کنند. قسمت بورسیه‌ها را ببینید.
  3. کمک‌های بورسیه‌ای برای حمایت از دانشجویانی استفاده می‌شوند که نیاز به وام دانشجویی دارند و به موفقیت‌های قابل توجهی در زمینه تحصیلی دست یافته‌اند. هر موسسه‌ای دارای یک برنامه بورسیه می‌باشد که دانشجویان می توانند در مورد آن تحقیق کنند. قسمت بورسیه‌ها را ببینید.
  4. برای کمک به پوشش هرینه‌های تحصیلی به دانشجویان کمک هزینه داده می‌شود. نیازی به بازپرداخت کمک هزینه‌ها نمی‌باشد. مشاوران کمک‌های تحصیلی در هر موسسه‌ای می‌توانند به دانشجویان در فرایند ارسال درخواست برای کمک هزینه تحصیلی، کمک کنند.
  5. وام‌های بدون بهره، بدون بهره هستند ولی باید بازپرداخت شوند. بعضی از دانشجویان وام‌های بدون بهره را از طریق والدین خود دریافت می‌کنند. کارفرمایانی وجود دارند که در صورت شرکت کارمندانشان در دوره‌های آموزش عالی به آن‌ها وام بدون بهره می‌دهند. ارتش کانادا به اعضای خود وام‌های بدون بهره می‌دهد.
  6. وام‌های با بهره متوسط یا خطوط اعتباری، وام‌های بانکی هستند که وام‌های با بهره متوسط یا خطوط اعتباری مالی در اختیار دانشجویان قرار می‌دهند.
  7. وام‌های دانشجویی توسط هر دوی دولت بریتیش کلمبیا و همچنین دولت کانادا برای پوشش دادن هزینه‌های تحصیلی پیشنهاد می‌شوند. این وام‌ها برمبنای نیازهای مالی هستند و در طول دوره تحصیلی تمام وقت، بدون بهره هستند. یک‌بار ارسال درخواست به کمک به دانشجویان بریتیش کلمبیا برای ارسال درخواست به هر دوی برنامه وام دانشجویی بریتیش کلمبیا و دولت کانادا کافی است.
  8. کار دانشجویی برنامه‌ای است که در پردیس بسیاری از موسسات پیشنهاد می‌شود. در این برنامه کار نیمه‌وقتی به دانشجو در داخل پردیس دانشگاه پیشنهاد می‌شود که در ازای آن حقوق نیز پرداخت می‌شود و همخوان با برنامه درسی می باشد.
  9. صندوق وام دانشجویی تحصیلی به جوانانی که از قبل تحت پوشش بوده‌اند- جوانانی که سابقا در بریتیش کلمبیا تحت پوشش سازمان‌های حمایتی بوده‌اند و در بازه سنی 19 تا 24 سال قرار دارند، دارای شرایط دریافت حداکثر 5500 دلار وام دانشجویی در دوره تحصیلات عالی خود هستند. اگر شما تحت پوشش وزارت پرورش کودکان و خانواده (Ministry of Children and Family Development) یا هر سازمان بومی متصدی دیگری بوده‌اید، امکان دارد که واجد شرایط باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا واجد شرایط بودن و نحوه تقاضا را مشاهده کنید.
از مشاوران وام دانشجویی مؤسسه خود کمک بخواهید!